Paraplyer er gjennomgangstemaet i den nyeste installasjonen til Sarpsborg-kunstner Jane Hupe som stiller ut kunsten sin i Halden i januar.

I over fem år har billedkunstner Jane Hupe fra Sarpsborg samlet på paraplyer. Hun har plukket dem opp fra grøftekanter og gater, fått tak glemte og tapte paraplyer fra ulike hittegodskontorer, samt skaffet ødelagte paraplyer ved hjelp av venner og sosiale medier. 16. januar åpnes en utstilling som er resultatet av paraplysamlingen.

Den vakre, men også samfunnskritiske installasjonen «Tapt og funnet» er bygget av fragmentert materiale fra over 200 paraplyer, montert på rustne armeringsnett. Utstillingen vises i Kvartetetten i Halden og henger i fire visningsrom som er vendt ut mot gaten. En koronavennlig utstilling – i aller høyeste grad.

– På nært hold vises de ulike kvalitetene i materiellet som små objekter. På avstand leses helheten som en visuell symfoni av rytmer og bevegelser gjennom de fire relieffene, forteller Hupe. Hennes fascinasjon for paraplyer startet da hun på sine daglige gåturer begynte å plukke med seg de paraplyene hun fant henslengt i naturen.

– Veldig snart ble jeg oppmerksom på at paraplyens skjøre egenskaper som beskyttelse i vær er svært anvendelig som materiale i kunsten. Med engasjement for miljøet som bakteppe vil jeg vise at bruksgjenstander som materiale kan ha visuell verdi selv om det ikke lenger har nytteverdi. Ved å gjenbruke autentisk materiale i kunsten ønsker jeg å berøre tilskuerens egen hverdagsvirkelighet.

Installasjonen «Tapt og funnet» er til den som går forbi. Utstillingen stiller kritiske spørsmål til forbrukersamfunnets bruk og kast-mentalitet, og dets konsekvenser for naturen. Samtidig peker utstillingen på den menneskelige egenverd.

– Hensikten med installasjonen er ikke å fordele miljøskam og skyld, men å løfte frem vakre detaljer i materialer man vanligvis anser for å være søppel. Skjønnhet finnes overalt. I det slitte forgjengelige. I våre næromgivelser. I sporene av tid, og fra våre levde liv, forklarer Hupe.